Grupa Skanlacyjna Autor / Ilustrator Gatunki
ArturAP Yuen Wong Yu Przygodowy

Opis

Rozdziały

Ocena Mangi - Digimon Tamers:WSPÓŁPRACA